De mythe van DEMETER

Dit is het verhaal van Demeter, godin van de landbouw en het koren en haar dochter Persephone, door haar moeder Kore, meisje, genoemd. Kore is godin van de lente, maar zij is ook Persephone, koningin van de onderwereld.

Op een dag speelt Kore met de nymphen in een bloemenweide. Plotseling splijt vóór haar de aarde open en verschijnt Hades, de god van de onderwereld op zijn strijdwagen getrokken door gitzwarte paarden. In een ogenblik is het meisje van de aardbodem verdwenen; slechts haar bloemenkrans blijft achter. Hades ontvoert Kore naar de onderwereld om daar met haar te trouwen.

Als moeder Demeter haar dochter mist, ontsteekt zij een fakkel aan de vulkaan de Etna, verlicht daarmee de wereld en raast als een vlammende ster over de aarde om haar dochter te zoeken. Maar zij vindt haar niet.

Uitgeput rust ze uit bij de bron van Eleusis, waar de dochters van koning Celeus haar vinden als ze water komen putten. Ze nemen haar mee naar het paleis, waar zij enige tijd voor het prinsje Triptolemus zorgt. Voor haar vertrek uit Eleusis laat Demeter de koning een tempel bouwen,  waarin zij zal worden vereerd.

Weer gaat Demeter op zoek naar haar dochter. Uiteindelijk vertelt Helios, de zon, die alles heeft gezien, waar en bij wie Kore is; de bloemenkrans die Kore achterliet, is zijn bewijs.

Demeter roept Zeus, de vader van Kore,  ter verantwoording, maar die vindt dat Kore vereerd moet zijn dat zijn broer Hades haar heeft uitverkoren. Dan ontsteekt Demeter in razernij: ze laat de natuur verdorren, een felle zon verbrandt de velden en verdroogt de aarde en de rivieren, de mensen lijden honger. Er valt een diepe duisternis over de aarde. Ook de goden lijden onder de gevolgen van haar woede; er worden geen offers meer gebracht.

Zeus grijpt in en geeft  Hades opdracht Persephone terug te sturen naar haar moeder. Hades moet zijn broer gehoorzamen, maar verzint een list: hij laat Persephone van een granaatappel eten waardoor hun huwelijk onverbrekelijk wordt. Nu zal zij elk half jaar terug moeten keren als koningin van de onderwereld.

Als Persephone onder begeleiding van Hermes terugkeert naar haar moeder Demeter, wordt zij weer de godin van de lente. Moeder en dochter stralen van geluk en daardoor keert het licht weer op de aarde en komt de natuur weer tot bloei. Demeter geeft Triptolemus het koren en daarbij de opdracht de mensen te leren zaaien en oogsten.

Als Persephone weer voor een half jaar naar Hades in de onderwereld moet, sterft de natuur in de bovenwereld af en wordt het herfst en winter. Met de terugkeer van Kore naar de bovenwereld, begint de lente en komt de natuur tot bloei. En zo ontstaan de seizoenen.

Yvonne Riphagen

 

De mythe van

Demeter, Atelier Jan Naezer

DEMETER

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Demeter is de godin van het koren en de aarde,
de godin van de landbouw.

Robert Bink

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Als Kore, Demeters dochter, buiten aan het spelen is,
splijt plotseling de aarde open.

Willeke van der Dussen

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Voor haar verschijnt Hades, god van de onderwereld,
die haar ontvoert om zijn vrouw te worden.

Yvonne Riphagen

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Als Demeter de verdwijning ontdekt, raast zij als
een vlammende ster over de aarde.

Myra Leliveld

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Op één van haar rustplaatsen, Eleusis, laat Demeter
een tempel bouwen om haar te vereren.

Thea Roodhuyzen

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Uiteindelijk onthult Helios, de zon, waar Kore is;
als bewijs toont hij haar bloemenkrans.

Joanne Verweij

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Als Zeus weigert haar te helpen, ontsteekt Demeter
in razernij: zij laat de aarde verdorren.

Jolene Persoon

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Het land verdroogt, de mensen lijden honger;
een diepe duisternis valt over de aarde.

Jan Naezer

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Dan grijpt Zeus in: hij laat Demeters dochter terug
halen uit de onderwereld door Hermes.

Peter Carstens

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Hades laat zijn bruid van de granaatappel eten: zij
mag gaan, maar moet elk half jaar terugkeren.

Rob Taal

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Moeder en dochter worden herenigd; het licht keert
terug op aarde en de natuur komt tot bloei.

Henry Jelsma

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Dankbaar schenkt Demeter de mensheid het koren en
leert haar zaaien en oogsten.

Bart de Beer

 

 

Demeter, Atelier Jan Naezer

Als Kore terugkeert naar Hades, sterft de natuur.
Bij haar terugkeer vernieuwt zij zich:
Zo ontstaan de seizoenen.

Anne Schulte Nordholt

 


 

colofon

Robert Bink: lijnets, hoogdruk, zaging

Willeke van der Dussen: suikertint, wildbijting, aquatint, hoogduk, zaging

Yvonne Riphagen: wildbijting, aquatint, hoogdruk, zaging

Myra Leliveld: wildbijting, lijnets

Thea Roodhuyzen: lijnets, aquatint

Joanne Verweij: lijnets, aquatint, hoogdruk, zaging

Jolene Persoon: lijnets, aquatint

Jan Naezer: lijnets, aquatint, wildbijting, zaging

Peter Carstens: lijnets, aquatint

Rob Taal: aquatint, hoogdruk, boorgaten, zaging

Henry Jelsma: lijnets, suikeraquatint

Bart de Beer: lijnets, aquatint, droge naald

Anne Schulte Nordholt: lijnets, hoogdruk, boorgaten


Bronnen: Ovidius Metamorphosen, Dr. S.J. Suys-Reitsma  Heleense mythos

Papiersoorten: etspapier  Hahnemühle 210 gr, transparant  Schoellerhammer 90 gr

Lettertype: Times New Roman

Onderzoek: Thea Roodhuyzen, Jan Naezer

Tekstbewerking: Yvonne Riphagen, Thea Roodhuyzen

Titelblad: Jan Naezer

 

© 2015, cursus etsen Atelier Jan Naezer

 

terug naar boeken