Uitgelicht » Het fauvisme

Het fauvisme

Anja Lemmen

aquarelleren Atelier Jan Naezer

De aquarel cactussen van Anja Lemmen is in heldere kleuren vanuit de vlek opgebouwd. Zij gebruikte een beperkt gamma (weinig verschillende kleuren) waardoor onderwerp en achtergrond mooi bij elkaar zijn gekomen. Het blauw kan je als de verbindende kleur tussen onderwerp en ondergrond zien. De groenen van de cactus zijn mooi opgenomen in de achtergrond. Gele oker, Veridian, gebrande Sienna en Pruisisch blauw zijn de kleuren waar de aquarel in werd gemaakt.

Wat ik mooi vind zijn de uitsparingen bij de stekels bij de twee cactussen. Het wit van het papier en de dunne lijnvoering  (in eenzelfde kleurgebruik) van de stekels zijn overtuigend.

Aquarelleren Atelier Jan Naezer

Het voordeel van het gebruik van een paar kleuren zie je in deze aquarel. Het risico, dat is hier niet gebeurd, is dat mengingen snel vaal worden deed mij denken aan het heldere kleurgebruik van de Fauvisten of Duits expressionisten.


Het fauvisme

Het fauvisme kenmerkt zich door het gebruik van felle, nauwelijks gemengde kleuren. De stroming staat aan het begin van de moderne kunst en vond haar voortzetting in de schilderkunst van de 20e eeuw. Het hoogtepunt bereikte de stroming tussen 1898 en 1908.

Een van de voorlopers van het fauvisme was Paul Gauguin. Net zoals het impressionisme in 1874, dankt het fauvisme (fauve betekent ‘wilden’, wilde dieren) zijn naam aan het toeval. Het was de Franse journalist-criticus Louis Vauxcelles die de naam gaf aan deze schilderstijl. Op de Salon d’Automne van 1905 exposeerde een zekere beeldhouwer Marqué een Italianiserende Florentijnse torso, te midden van de brutaal opvallende werken van de vrienden van Henri Matisse. Verontwaardigd schreef de criticus: “La candeur de ce buste surprend au milieu de l’orgie des tons purs: Donatello parmi les fauves”. De expositiezaal werd zelfs als de “Cage aux fauves” (kooi met wilde dieren) omschreven. Zo werd de beweging voortaan “fauvisme” genoemd en waren de adepten ervan “fauvisten”.

Op de Salon van 1906 schreef dezelfde Vauxcelles nog over “een werkelijk vuurwerk”, maar tijdens de Salon van 1907, waarop Paul Cézanne een retrospectief overzicht kreeg, ging de meeste belangstelling uit naar de gedempte blauwen en grijzen in de geometrisch kubistische werken van de nieuwere kunstuiting, het kubisme.

In 1906 sloten zich ook Georges Braque, André Derain en Kees van Dongen bij de fauvistische beweging aan. Het fauvisme was maar een kort leven beschoren. Henri Matisse en Raoul Dufy bleven de beweging het langst trouw. Het fauvisme was samen met een groot aantal andere stromingen een positiebepaling ten opzichte van het fototoestel. Schilders moesten concurreren met de fotografie, waardoor ze in de kleur een manier zochten om de waarde van het schilderij te bepalen.

De Franse fauvisten gingen bij het gebruiken van hun onvermengde directe kleuren tot het uiterste. Zoals alle vernieuwers wilden ze hiermee hun vrijheid manifesteren. Het is duidelijk dat ze waren beïnvloed door de felle kleuren van Vincent van Gogh. In 1901 had er een Van Gogh-retrospectieve tentoonstelling plaatsgevonden in de Galerie Bernheim-Jeune, die een sterke invloed zou uitoefenen op de latere fauvisten. Bij fauvisme ging het niet om een coherente groep schilders; wat hen tijdelijk samenbond was een gemeenschappelijke interesse in het schilderen van vlakke patronen en ‘wilde’ kleuren. Matisse was de centrale figuur van de groep.

Marquet en Matisse schilderden al op deze manier in 1898, in de Académie Carrière, maar pas op de Salon d’Automne 1905, te Parijs, toonden een aantal geestverwanten gelijkaardig werk, zoals Maurice de Vlaminck, André Derain, Pierre Laprade, Raoul Dufy, Othon Friesz en Georges Rouault.

De belangrijkste groepen die deel uitmaakten van deze beweging waren: Atelier Gustave Moreau, Académie Carrière (Marquet, Camoin, Manguin, Puy), de Châtou-groep (met Derrain en Vlaminck), en de Le Havre-groep (Braque, Dufy, Friesz).

In 1948 verenigde een aantal jonge expressionisten met gelijkgerichte ideeën zich in de Cobra groep. Deze op het expressionisme en het fauvisme voortbordurende stroming veroorzaakte een opleving van de moderne kunst in Nederland, België en Denemarken.

(bron: Wikipedia)