Uitgelicht » Pulchri Studio

Pulchri Studio

PULCHRI STUDIO 175 JAAR.

Ter gelegenheid van haar 175 jarig bestaan heeft Pulchri Studio in oktober vier jubileumexposities georganiseerd, te weten: Oude Meesters, Selfies, B(ring) Y(our) O(wn) B(eamer) en Femina – De pioneers.

Deze jubileumexpositie wordt op zaterdag 1 oktober om 16.00 uur geopend door de voorzitter van Pulchri Marieta Reijerkerk. Tijdens de opening wordt het eerste exemplaar van het  jubileumboek overhandigd aan aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, de beschermvrouwe van Pulchri Studio
Vervolgens leest Paul van Vliet zijn column uit het Jubileumboek voor en zal Drs. Emilie den Tonkelaar, van Hoogsteder Museum Foundation,  een toelichting op de tentoonstelling Oude Meesters geven. Deze opening is uitsluitend voor de deelnemende kunstenaars en genodigden

Vanaf  2 oktober tot en met donderdag 20 oktober zijn de tentoonstellingen voor publiek geopend.

Jubileumexpositie – Oude Meesters

Koeien aan slootkant. Willem Maris, olieverf

 

Voor ons 175 jarige jubileum organiseren we in oktober een jubileumtentoonstelling met drie onderdelen qua thematiek: verleden, heden en de toekomst van Pulchri Studio. Deze drie onderdelen lichten we uit in drie verschillende exposities in de imposante bovenzalen. Natuurlijk kijken wij op dit bijzondere moment ook terug naar de Oude Meesters uit het verleden, zoals de grote namen uit de periode van de Haagse School (o.a. Weissenbruch, Mauve, Maris en Bosboom). Schilderijen van deze Oude Meesters worden getoond samen met kunstwerken van de huidige Oude Meesters, kunstenaarsleden die al 40 jaar of langer lid zijn bij Pulchri Studio.

Deelnemende kunstenaars: Pat Andrea, Rob Baard, Julius Bekker, Arja van den Berg, Wim Bettenhausen, Gerbrand Bierenga, Catharina Boon, Lux Buurman, Connie van Dam, Frits van Eeden, Frits Frietman, Marinus Fuit, Peter Gentenaar, Georg Hadeler, Han van Hagen, Pien Hazenberg, Rudolf van Hees, Irma den Hertog, Joop van ’t Hoenderdaal, Elise Hogendoorn, Edith Imkamp-v.d. Does de Willebois, Ton Klop, Frank Letterie, Theo Moody, Wieteke Moody-van Dort, Jan Naezer, Tineke Nusink, Ab van Overdam, Bas van der Poll, Tiny van der Sar, Jan van Spronsen, Arthur Stam, Dick Stapel, Paul Steenhauer, Paul Stikkelorum en Willem Stoop.
De tentoonstelling is aangevuld met werken van:
Johannes Akkeringa, Paul Arntzenius, Johannes Bosboom, Jacob Maris, Matthijs Maris, Willem Maris, Anton Mauve, Willem Roelofs, Willem Bastiaan Tholen, Elchanon Verveer, Jan Hendrik Weissenbruch, Willem de Zwart

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met dank aan Hoogsteder Museum Foundation, HBKK, Van Ommeren – De Voogt Stichting, De Gravin van Bylandt Stichting, Rabobank, STROOM Den Haag & Gemeente Den Haag.

Jubileumexpositie – B(ring) Y(our) O(wn) B(eamer)

De toekomst zal worden verbeeld als een B.Y.O.B. event. Hiervoor nodigen we alle kunstenaars (leden, en niet-leden) uit die werken met (digitale) film, video, projecties, beamers, licht of music visuals om hun werk te beamen in onze prachtige galerie. Dus wees welkom, neem je projector mee onder de arm: Bring Your Own Beamer! We hopen op een explosie van beelden, kleuren en indrukken.

Deelnemende kunstenaars zijn: Gabriela Acha, Haoua Amadou, Vita Buivid, Danny Choi, Lynda Deutz, Lara Deutz, Bethany Forest, Johannes Gerard, Lia Harkes, Marina van der Kooi, Samantha Rees, Inge Reisberman, Ana Priscila Rodriguez, Rafael Roozendaal, Sona Sahakian en Brigitte Spiegeler. Tijdens Museumnacht Den Haag op 8 oktober 2022 zullen wij dit evenement extra onder de aandacht brengen en mogen bezoekers van museumnacht als tijdelijke aanvulling op deze kunstenaars hun eigen kunstwerken projecteren in onze galeries.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met dank aan HBKK, Van Ommeren – De Voogt Stichting, De Gravin van Bylandt Stichting, Rabobank, STROOM Den Haag & Gemeente Den Haag.

Jubileumexpositie – Selfies

Het heden zal worden weergegeven als een expositie met selfies, in de meest ruime zin van het woord, van huidige kunstenaarsleden van Pulchri Studio. Alle kunstenaarsleden kunnen hier werk voor aanleveren in de vorm van een zelfportret. Zo’n zelfportret kan en mag van alles zijn, bijvoorbeeld een foto, schilderij, sculptuur of iets waar wij nog niet aan gedacht hadden.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met dank aan HBKK, Van Ommeren – De Voogt Stichting, De Gravin van Bylandt Stichting, Rabobank, STROOM Den Haag & Gemeente Den Haag.

Deelnemende kunstenaars: Dominique Ampe, Michael van den Besselaar, Margje Bijl, Els Binnendijk, Marianne Blokland, Suzanne Bo, Sylvia de Boer, Irene van den Bos, Lon Buttstedt, Nicole Carvajal, Marie Antoinette Courtens, Greta Cune, Trudy van der Doorn, Marie Louise Elshout, Joke Frima, Piet Gispen, Marco Goldenbeld, Eef de de Graaf, Rinus Groenendaal, Marijke Gémessy, Julie Hendriks, Paul van Hulzen, Ferial Kheradpicheh, Ruben Koerhuis, Nicky Konings, Jacobien de Korte, Susan de Kruiff, Conny Kuipéri, Frans de Leef, Jan van Loon, Jacqueline Louter, Ingeborg Müller, Chris Nobels, Marijke van Os, Annemarie Petri, Anne-Lize Reuter, Cees van Rutten, Nelleke Scharroo, Brigitte Spiegeler, Arthur Stam, Dick Stapel, Birgitta Sundström Jansdotter, Aat Verhoog, Frieda van Voorst, Tineke Vulto, Boy van der Wal, Esther van der Wallen, Peter Waltman, Hettie Wempe, Margriet Westervaarder, Vera Whistler, Rogier Willems, Marijke de Wit, Yumiko Yoneda & Peter Zwaan.

Jubileumexpositie – Femina – De Pioniers

Decennialang is het werk van vrouwelijke kunstenaars onderbelicht gebleven. Recentelijk begint hierin wat verandering te komen en is ook in musea kunst van hen te zien. Pulchri sluit hierbij aan met de tentoonstelling ‘Femina. de Pioniers’. Hierin is niet alleen werk opgenomen van vrouwelijke schilders uit de 19de eeuw maar ook van hedendaagse kunstenaressen uit verschillende generaties. Het werk loopt uiteen van schilderkunst en textiel tot fotografie en een interactieve installatie. Tevens kan men een papierkunstwerk bewonderen met daarop de namen van vrouwelijke kunstenaars vanaf de middeleeuwen tot nu, inclusief de 206 werkende vrouwelijke leden van Pulchri Studio- De tentoonstelling wordt gevolgd door een boek over vrouwelijke Pulchri leden.

Deelnemende kunstenaarsleden Pulchri Studio: Gabriela Acha, Riëlle Beekmans, Marianne Benkö, Marjolein van Haasteren, Manja Hazenberg, Moe Kim, Liesbeth Stinissen, Yumiko Yoneda. Deelnemende uitgenodigde kunstenaars: Lisa Brammer, Hani Chladilova, Tessa Rose Jackson. Werken in bruikleen van: Jo Bauer-Stumpff, Sientje Mesdag-van Houten, Theresia Peizel-Ansingh (Sorella Sol), Marie van Regteren Altena en Betsy Westendorp-Osieck.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met dank aan HBKK, Van Ommeren – De Voogt Stichting, De Gravin van Bylandt Stichting, Rabobank, STROOM Den Haag & Gemeente Den Haag.

De tentoonstelling is gesloten op zaterdag 22 oktober a.s.