Den Haag, 2 november 2020

Beste mensen,

Dinsdag 8 september begint het cursusseizoen 2020 – 2021.

Zoals gewoonlijk is de voordeur van het atelier is een kwartier voor aanvang van de lessen geopend. Van buitenaf moeilijk te zien, de deur staat op een kier. Aangezien in het gebouw meerdere mensen werken kan het gebeuren dat iemand de deur sluit. De onderste bel is de bel van het atelier. Staat de deur eerder open, ga dan gewoon naar binnen.

Voor de etsers; ga je een paar grote prenten drukken, kom dan een half uur eerder.

Na 18.00 uur kent de wijk betaald parkeren.

Door Corona zijn er minder cursisten per cursus. Tussen de tafels is een afstand van 1.65m. Bij iedere kruk staat een kruis op de grond. Als de kruk op dat kruis staat dan is er 1.65m tussen de tafels en 1.50m tussen het loopgedeelte en de kruk. Komt er dus iemand langslopen, zet de kruk (en uzelf) dan even op het kruis. De lijnen welke vorig jaar een vak vormden heb ik weggehaald. Zij zorgden voor onduidelijkheid.

Na afloop van de lessen gewoon alles laten staan, ik maak het zelf schoon. Mocht iemand toch in de keuken moeten zijn; er kan één persoon tegelijk in de keuken aanwezig zijn.

Voor de etsers geldt dat in de ruimte achterin het moeilijk zal zijn de anderhalve meter te hanteren. Voor alle etsers heb ik daarom een face shield gekocht. Ze wegen 40 gram en je zet hem op als je achter moet zijn. Zelf schoonmaken en weer opbergen. Ze zijn kwetsbaar. Per kwartaal stel ik er één beschikbaar.

Ook voor de etsers geldt: alle gereedschappen op de tafel laten liggen, ik maak het zelf schoon.

Tijdens en na elke les wordt geventileerd. Na elke les worden tafels,  krukjes, deurknoppen en het trappenhuis ontsmet. Bij binnenkomst moeten de handen worden ontsmet met het desinfecterende middel wat op de gang staat.

Verder blijven de huidige richtlijnen van het RIVM van toepassing.  Ze staan op mijn website.

Na al deze informatie gaan we aan de slag, ieder neemt net als eind vorig seizoen zijn eigen materialen mee en we gaan er een mooi jaar van maken.

Inhaallessen

Op de vrijdagmiddag en dinsdagmiddag hou ik 1 plaats vrij die voor inhaallessen kunnen worden benut. Daarnaast blijft het systeem dat, wanneer op een cursus een plek vrij is deze kan worden gebruikt als inhaalles. Dus ook de mensen van de vrijdagmiddagcursus hebben voldoende mogelijkheden gemiste lessen in te halen. Geef dus tijdig aan wanneer je er niet bent.

De cursus bestaat altijd uit 32 lessen. Ik heb er 3 inhaallessen  aan elke cursus toegevoegd. Hebben we deze inhaallessen niet nodig dan beschouw ik deze lessen als drie extra lessen die bij het seizoen horen.

Afbeeldingen

In het atelier staan stillevens. Wie met een afbeelding werkt moet er rekening mee houden dat ik tijdens de lessen niet altijd bij de pc kan. Wil je een afdruk van het voorbeeld stuur mij die dan tijdig toe.

 Opslag

Het atelier heeft beperkte opslagruimte voor doeken. Grote formaten (meer dan 1 meter) doeken zullen cursisten na afloop van de les mee naar huis moeten nemen. Wie zijn doek achterlaat moet er rekening mee houden dat bij olieverfschilderijen de zijkanten niet kunnen worden geschilderd. Ik kan ze dan niet wegzetten.

Alle andere informatie zoals vakanties staat op de website, zoals gewoonlijk: lege potjes en kranten en kurken zijn altijd welkom.

Ik wens iedereen een mooi en zorgeloos seizoen toe.

Jan Naezer.