Den Haag, 3 februari 2021

Beste mensen,

Met deze mail ga ik jullie informeren over de voortgang van de lessen op het atelier. Het zal niemand ontgaan zijn dat de lockdown is verlengd tot dinsdag 2 maart. Ik moet dus helaas nog een maand langer de deuren dichthouden dan gepland.

In totaal zijn er, als er geen verdere lockdowns meer komen, dit seizoen 10 lessen uitgevallen, namelijk:
1e lockdown ingaande 5 november-einde 18 november: 2 lessen uitgevallen
2e lockdown ingaande 15 december-einde 2 maart: 8 lessen uitgevallen (die periode leek door de drie vakantie weken langer)

Om deze verloren lessen “terug te winnen” heb ik het lesprogramma aangepast op basis van de onderstaande uitgangspunten.

 1. Het uitgangspunt voor het lesseizoen 2020-2021 is 32 lessen. Aan deze lessen had ik vooraf 3 extra lessen toegevoegd voor het geval het atelier wegens corona tijdelijk dicht zou moeten. Als deze 3 extra lessen niet nodig zouden zijn om corona-uitval te compenseren, dan zouden dat bonuslessen zijn. Dit heb ik zo gecommuniceerd via de website en in de cursusinformatie. Deze 3 lessen vallen dus nu onder de corona-compensatie.
 2. Een tweede uitgangspunt is dat mijn werk, samen met het werk van zes andere Nederlands grafici, door de curator is geselecteerd voor de Nederlandse inzending voor de internationale grafiektriënnale in het Novisibirsk State Art Museum, Rusland. Daar moet ik nog drie nieuwe werken voor maken. Ik heb de periode juli-augustus daarvoor hard nodig. Daarom kan ik extra lessen slechts inplannen tot en met 9 juli.
 3. Het derde uitgangspunt is dat ik het seizoen 2021-2022 pas na de herfstvakantie laat beginnen, zodat er in september en begin oktober nog ruimte is om de resterende verloren lessen van dit seizoen in te halen.

Ik kom dan uit op het volgende:

 1. De eerste les lopen we in door de meivakantie een week in te korten.
  De meivakantie staat nu gepland in week 18-19 (1-14 mei). Ik kort deze vakantie in tot alleen week 18. In de week van 10-14 mei is er dus gewoon les.
 2. Vervolgens lopen we nog 3 lessen in door het seizoen voor de zomervakantie door te laten lopen tot en met 9 juli (in plaats van 18 juni).
 3. De overige 6 lessen worden gegeven van 6 september tot en met 16 oktober.
  Het seizoen 2021-2022 begint derhalve pas na de herfstvakantie in week 43 (dit is de week van 25 oktober). De planning en cursusprijs voor het seizoen 2021-2022 zullen hierop worden aangepast.

Het lesschema ziet er dan als volgt uit:

 • week 9-17: dinsdag 2 maart tot en met vrijdag 30 april: 1e blok van 9 lessen
 • week 18: dinsdag 4 mei tot en met vrijdag 7 mei: vakantieweek
 • week 19-27: dinsdag 11 mei tot en met vrijdag 9 juli : 2e blok van 9 lessen
 • week 28-35: zomerstop van 12 juli tot en met 5 september
 • week 36-41: dinsdag 6 september tot en met vrijdag 15 oktober: vervolg seizoen 2020-2021 met een blok van 6 lessen
 • week 42: herfstvakantie
 • week 43: start seizoen 2021-2022

Op basis van bovengenoemd schema heb ik dan alle lessen voor het seizoen 2020-2021 kunnen realiseren. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van nieuwe maatregelen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Naezer


 

Den Haag, 2 november 2020

Beste mensen,

Dinsdag 8 september begint het cursusseizoen 2020 – 2021.

Zoals gewoonlijk is de voordeur van het atelier is een kwartier voor aanvang van de lessen geopend. Van buitenaf moeilijk te zien, de deur staat op een kier. Aangezien in het gebouw meerdere mensen werken kan het gebeuren dat iemand de deur sluit. De onderste bel is de bel van het atelier. Staat de deur eerder open, ga dan gewoon naar binnen.

Voor de etsers; ga je een paar grote prenten drukken, kom dan een half uur eerder.

Na 18.00 uur kent de wijk betaald parkeren.

Door Corona zijn er minder cursisten per cursus. Tussen de tafels is een afstand van 1.65m. Bij iedere kruk staat een kruis op de grond. Als de kruk op dat kruis staat dan is er 1.65m tussen de tafels en 1.50m tussen het loopgedeelte en de kruk. Komt er dus iemand langslopen, zet de kruk (en uzelf) dan even op het kruis. De lijnen welke vorig jaar een vak vormden heb ik weggehaald. Zij zorgden voor onduidelijkheid.

Na afloop van de lessen gewoon alles laten staan, ik maak het zelf schoon. Mocht iemand toch in de keuken moeten zijn; er kan één persoon tegelijk in de keuken aanwezig zijn.

Voor de etsers geldt dat in de ruimte achterin het moeilijk zal zijn de anderhalve meter te hanteren. Voor alle etsers heb ik daarom een face shield gekocht. Ze wegen 40 gram en je zet hem op als je achter moet zijn. Zelf schoonmaken en weer opbergen. Ze zijn kwetsbaar. Per kwartaal stel ik er één beschikbaar.

Ook voor de etsers geldt: alle gereedschappen op de tafel laten liggen, ik maak het zelf schoon.

Tijdens en na elke les wordt geventileerd. Na elke les worden tafels,  krukjes, deurknoppen en het trappenhuis ontsmet. Bij binnenkomst moeten de handen worden ontsmet met het desinfecterende middel wat op de gang staat.

Verder blijven de huidige richtlijnen van het RIVM van toepassing.  Ze staan op mijn website.

Na al deze informatie gaan we aan de slag, ieder neemt net als eind vorig seizoen zijn eigen materialen mee en we gaan er een mooi jaar van maken.

Inhaallessen

Op de vrijdagmiddag en dinsdagmiddag hou ik 1 plaats vrij die voor inhaallessen kunnen worden benut. Daarnaast blijft het systeem dat, wanneer op een cursus een plek vrij is deze kan worden gebruikt als inhaalles. Dus ook de mensen van de vrijdagmiddagcursus hebben voldoende mogelijkheden gemiste lessen in te halen. Geef dus tijdig aan wanneer je er niet bent.

De cursus bestaat altijd uit 32 lessen. Ik heb er 3 inhaallessen  aan elke cursus toegevoegd. Hebben we deze inhaallessen niet nodig dan beschouw ik deze lessen als drie extra lessen die bij het seizoen horen.

Afbeeldingen

In het atelier staan stillevens. Wie met een afbeelding werkt moet er rekening mee houden dat ik tijdens de lessen niet altijd bij de pc kan. Wil je een afdruk van het voorbeeld stuur mij die dan tijdig toe.

 Opslag

Het atelier heeft beperkte opslagruimte voor doeken. Grote formaten (meer dan 1 meter) doeken zullen cursisten na afloop van de les mee naar huis moeten nemen. Wie zijn doek achterlaat moet er rekening mee houden dat bij olieverfschilderijen de zijkanten niet kunnen worden geschilderd. Ik kan ze dan niet wegzetten.

Alle andere informatie zoals vakanties staat op de website, zoals gewoonlijk: lege potjes en kranten en kurken zijn altijd welkom.

Ik wens iedereen een mooi en zorgeloos seizoen toe.

Jan Naezer.