Cookies en privacyverklaring

Cookies
Elke WordPress site maakt gebruik van cookies.
Het Atelier Jan Naezer gebruikt cookies om op Google Analytics te kijken hoeveel bezoekers er op de site zijn geweest.

Privacyverklaring
Atelier Jan Naezer kan persoonsgegevens over u verwerken omdatdat u lessen volgt bij het Atelier
Jan Naezer. Bij het invullen van een contactformulier op de website en het aanmeldingsformulier
cursusaanbod van Atelier Jan Naezer heeft u de volgende gegevens verstrekt:

 •  Uw voor- en achternaam
 •  Uw adresgegevens
 •  Uw telefoonnummer
 •  Uw e-mailadres

Het Atelier Jan Naezer verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om:

 • u een nota te kunnen zenden
 • telefonisch of per mail contact op te nemen bij ziekte of
 • u te informeren over nieuws van het Atelier.

Facebookpagina en Uitgelicht
Het Atelier publiceert afbeeldingen van werken van cursisten met naamsvermelding op:

 • haar Facebookpagina Atelier Jan Naezer
 • de pagina Uitgelicht en startpagina van de website Atelier Jan Naezer

Boeken
Het Atelier Jan Naezer heeft een pagina Boeken waar alle bij de etscursus gemaakte boeken in woord
en beeld zijn gepubliceerd. Op deze pagina staan de namen van de makers van de werken vermeld.
Alle betrokkenen gaven mondeling toestemming voor publicatie op de website. Het Atelier deed alle
mogelijke moeite ook schriftelijk toestemming van alle betrokken cursisten te krijgen.

Wettelijke verplichtingen
Het Atelier Jan Naezer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en ten behoeve
van de belastingdienst. Uw gegevens worden, tenzij u heeft aangegeven op een wachtlijst te worden
geplaatst, niet bewaard als daar geen wettelijke grond voor of en als er geen overeenkomst meer
met u is.
Het Atelier Jan Naezer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denkt u
hierbij aan controle Belastingdienst of regeling uitvoering Ooievaarspas).

Google Analytics
Het Atelier Jan Naezer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief advertenties van Atelier Jan Naezer bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

Inzage gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelierjannaezer.nl Het Atelier Jan
Naezer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Het Atelier Jan Naezer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Atelier Jan Naezer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over
de beveiliging van de door het Atelier Jan Naezer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
met Atelier Jan Naezer op via info@atelierjannaezer.nl

Website
De website van het Atelier is : https://atelierjannaezer.nl/

Bereikbaarheid
Atelier Jan Naezer is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Ledeganckplein 7, 2524 CP  DEN HAAG
 • Telefoon: 06-34111032
 • E-mailadres: info@atelierjannaezer.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 27342421