Jan Naezer
Tandjong Morawa, 1951.
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag, cum laude.

Jan Naezer heeft naam gemaakt met zijn etsen die een eigen, herkenbare beeldtaal laten zien. Die beeldtaal is non-figuratief en bestaat uit een aantal vlakken, doorgaans in één kleur, die verbonden lijken door een scharnierend of verbindend element. Dit levert intrigerende beelden op die de kijker aanzetten tot langdurig observeren. Zijn etsen zijn altijd een combinatie van verschillende diepdruktechnieken met hoogdruk en bij gelegenheid ook Chine collé. Zijn kleurgebruik is gereserveerd. Bruin, blauw, geel en rood zijn dominant maar steeds in isolement. Naezer mengt zijn kleuren niet en past ze evenmin naast elkaar toe in een ets. Hoewel de verbindende vormen in zijn werk soms aan (fragmenten van) lettertekens doen denken, blijft zijn beeldtaal consequent non-figuratief. In overeenstemming hiermee geeft Naezer zijn werken dan ook geen anekdotische titels. Ze worden voorzien van een doorgaande nummering.

Jan Naezer is, zowel in Nederland als daarbuiten, een bekende naam in de grafische wereld. Als actief lid van Pulchri Studio en zijn lesinstituut waar hij 47 jaar cursussen verzorgde, heeft Naezer zich een prominente plaats verworven in de Haagse kunstwereld.

Naast etsen aquarelleert Naezer. Zijn aquarellen concurreren met zijn etswerk. Is de beeldtaal hier hetzelfde, de techniek van de waterverf geeft zijn werk een lichtheid die in het etswerk ontbreekt. In een reeks aquarellen of pigmenttekeningen, carré’s genaamd plaatst hij een vierkant in het centrum van de voorstelling, dat aan de randen uit balans wordt gebracht door grafiet, waterverf of een strookje bladgoud. Poëtischer kan een vierkant niet worden.

Hij werkte in Nederland, Frankrijk (Parijs) en Duitsland (Berlijn).

Jan Naezer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn buitengewone verdiensten als beeldend kunstenaar en daaraan gerelateerde activiteiten.

Drs. J.M.P. Schaeps, conservator prentenkabinet Universiteit Leiden.

Exposities (een selectie, voor het totale overzicht zie archief)
-Novisibirsk State Art Museum , Rusland
-Galerie Itinérante, Château-Gontier Frankrijk
-Galerie Broutta, Parijs Frankrijk
-Le genie de la Bastille, Parijs Frankrijk
-Multiple Art, Düsseldorf Duisland
-Grafiekbeurs Frankfurt, Duitsland
-Cityhall, Ottawa Canada
-Haags Gemeente Museum
-LineArt Gent, België
-Pulchri Studio, Den Haag
-KunstRai, Amsterdam
-Grafiekwinkel Inkt, Den Haag

Opdrachten (een selectie, voor het totale overzicht zie archief)
-25guldenprent 1976, Ministerie van Financiën, oplage 25
-Grafiekopdracht Artoteek Den Haag, 1985, oplage 40
-Grafiekkalenders 1986,1987 Grafiekwinkel Inkt, oplage 300
-Kalender Premier Drukinkten 1988, oplage 250
-Relatiegeschenk VNU, 1989, oplage 175
-Ex Libris, Museum Meermanno, Den Haag
-Den Haag in alle Staten, grafiekproject in de openbare ruimte, Stroom/HCBK 1992
-Aankleding 25 nieuwe kantoren Randstad Uitzendbureau, USA, 1996
-prent aankleding hotelketen Accorgroep, wereldwijd 2011

Prijzen en eervolle vermeldingen (zie archief)
-Karel Klinkenbergprijs
-Purmarijn Grafiekprijs
-van Ommeren de Voogdprijs.
-Internationale Grafiekprijs, België

Collecties
werken van Jan Naezer zijn o.a. opgenomen in
-privécollectie van Prinses Beatrix.
-collectie Haags Gemeentemuseum
-collectie Stedelijk Museum Berlijn
-collectie Stedelijk Museum Prinsenhof Delft
-collectie Rijksmuseum Twenthe
-Leids Universitair Medisch Centrum
-diverse bedrijfs- en particuliere collecties

Nevenactiviteiten beeldende kunst  (een selectie, voor het totale overzicht zie archief)
-bestuurslid Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
-vice-voorzitter Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
-interim-bestuurslid Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
-bestuurslid Stichting Grafiekwinkel Inkt
-lid Gemeentelijke Commissie voor Beeldende Kunsten Den Haag (adviescollege B&W)

Nevenactiviteiten beeldende vorming  (een selectie, voor het totale overzicht zie archief)
-oprichter/docent Atelier Jan Naezer
-docent etsen Voorburgs Atelier voor Beeldende Vorming
-docent grafische technieken Vrije Academie Vlietstreek, Voorburg
-projectleider afdeling beeldende vorming voor het basisonderwijs gemeentes Voorburg,
Leidschendam en Voorschoten, Vrije Academie Vlietstreek, Voorburg
-docent beeldende vorming voor het basisonderwijs  gemeentes Voorburg, Leidschendam
en Voorschoten, Vrije Academie Vlietstreek, Voorburg

Jan Naezer is lid van:
–Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
–Haagse Kunstkring
–Grafiekplatform