Brief januari 2022

Beste mensen,

Tot mijn verbazing werden bij de coronapersconferentie de culturele sector en de culturele vorming los van elkaar genoemd. En dat was zeer positief voor ons; vanaf dinsdag is er weer les. Er zitten geen restricties aan de openingstijden, voor de etsgroep betekent dit dat het atelier weer gewoon op de woensdagavond open is om te etsen.

Wat blijft zijn de basisregels, handen ontsmetten bij binnenkomst, bij klachten komt u niet etc. Is iemand in contact geweest met iemand die corona heeft, doe een zelftest. Het mondkapje (over mond EN neus) blijft bij lopen en als iemand dichtbij komt, verplicht. In de gang staat nu een apparaat waar je één hand onder moet houden. Er wordt dat automatisch desinfecterende vloeistof in die hand gespoten. Voldoende voor twee handen.

Ik wil de onderlinge afstand zo groot mogelijk houden, een  gemiste les kan daarom niet worden ingehaald. Wanneer dat weer wel kan weet ik niet, dat is afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en het weer. Ik verwacht dat de vuistregel wordt dat, zolang het stookseizoen er is en de achterdeur niet kan worden opengezet, er geen inhaallessen kunnen worden gegeven.

Wat wel wordt ingehaald zijn de weken waarin het atelier door de lockdown gesloten was.

Het programma wordt als volgt.

1) Omdat ik nog een injectie voor mijn botten moet krijgen is er in de periode van 3 mei tot en met 6 mei niet de geplande vakantie, maar gewoon les.
2) Komende week zou eigenlijk vervallen i.v.m. mijn overzichtstentoonstelling. Die is 10 maanden uitgesteld, er is komende week dus gewoon les.
3) Het seizoen wordt met drie weken verlengt  tot en met vrijdag 8 juli. Feitelijk hebben wij, als je de vakanties er af haalt 3 weken in lockdown gezeten, 1 week  was ik ziek. Die week ziek gun ik mijzelf.

Boek, boek/prent

Ter gelegenheid van mijn overzichtstentoonstelling werd een monografie over mij uitgebracht. Die zou 22 januari worden gepresenteerd. Dat gaat niet door. De officiële presentatie wordt nu 29 oktober. Zolang hoeft niemand te wachten. Alle boeken en prenten liggen klaar op het atelier en kunnen komende week worden meegenomen.

Wij zien elkaar dinsdag mensen.


Het beleid van het Atelier m.b.t. het Coronavirus  

Zodra het weer mogelijk is gaat de groepsgrootte weer terug naar 10 cursisten.

Tot die tijd geldt dat er  zijn per dagdeel 8 plaatsen zijn. De tafels staan op 1.60 cm  uit elkaar.  De etscursus wordt verdeeld over twee dagdelen op de woensdag. Het antwoord op veel vragen over de maatregelen voor instellingen als het atelier vindt u hier.

Bij de cursussen gelden drie basisspelregels:

 • handen ontsmetten bij binnenkomst
 • de anderhalve meter in acht nemen
 • na de herfstvakantie is het dragen van een mondkapje verplicht als u gaat lopen.

Verder blijven de richtlijnen van het RIVM van toepassing.  Deze zijn dat cursisten niet op de lessen kunnen komen zolang zij, ook zonder verhoging te hebben, de volgende symptomen hebben:

 • niet helemaal fit.
 • verkoudheid.
 • een zieke partner hebben.

Wat doet het Atelier om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Na elke les worden tafels, ezels, stoelen en krukken schoongemaakt
 • Potjes welke gebruikt zijn met aquarelleren of schilderen worden aan de buitenkant schoongemaakt
 • Na elke les worden trapleuningen, deurklinken, toilet, lichtknopjes en kranen schoongemaakt
 • Alle handdoeken zijn door papier vervangen
 • Alle gemeenschappelijke materialen zijn weggehaald, iedereen neemt zijn eigen materialen mee.

Voor verder informatie verwijs ik u naar de uitgebreide mail die u ontving.

Wat kunt u doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:

 • was uw handen regelmatig en minimaal gedurende 20 seconden,  er staat zeep
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • Contact met anderen verminderen. U kunt hierbij denken aan ‘groeten zonder aanraken’, waaronder geen handen schudden of ander direct contact.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van het RIVM. Ook is er een speciale informatielijn door de overheid geopend, tel. 0800-1351. Wanneer er verdere maatregelen van toepassing zijn, hou ik u daarvan op de hoogte.