De Trojaanse Oorlog

Volgens de sage werd de Trojaanse oorlog uitgevoerd door de Achaeërs (de Myceense Grieken) onder Agamemnon, koning van Mycene, en de Trojanen onder koning Priamus.

De eerste prent laat het Parisoordeel zien. Paris schaakte Helena, echtgenote van Menelaus, koning van Sparta en broer van Agamemnon, In de tweede prent maakten de Grieken de overtocht naar Troje, na een lange reis zien zij de stad liggen. In de derde prent zien de Griekse strijders het machtige kasteel van Priamus liggen. In de vierde prent ontbrandt, onder aanvoering van Agamemnon de strijd. De vijfde prent laat het noodlot van Asias zien. Asias stortte zich tussen Achilles en zijn belagers en vond de dood door in zijn eigen zwaard te vallen. De zesde prent geeft een beeld van de strijd tussen de Grieken en Trojanen. De zevende prent laat het schild van Agamemnon zien. De achtste prent toont de ontmoeting tussen Priamus en Achilles. Achilles doodde Hector, de zoon van Priamus en sleurde hem, gebonden aan zijn strijdwagen, rond Troje. In de ets vraagt Priamus het lijk van zijn zoon terug. De negende prent gaat over de dood van de oude koning Priamus. Met een dolksteek in zijn zijde vond hij de dood. De tiende prent toont één van de twee slangen waarmee het einde van de Trojaanse oorlog werd ingeluid.

De elfde prent laat het paard van Troje zien. De oorlog was niet te winnen en daarom werd door de ziener Kalchas voorgesteld om Troje niet met geweld maar met een list te veroveren. De Griekse vorsten, geweerd door het noodlot, bouwden een paard zo hoog als een berg waarin soldaten plaatsnamen. Daarna verbrandden zij hun tenten en gingen met hun schepen buiten het gezichtsveld van de Trojanen liggen. De Trojanen dachten de oorlog te hebben gewonnen. De twaalfde prent toont de val van de stad Troje. Het paard was binnen gebracht en ’s nachts, na het Trojaanse vreugdefeest werd de stad in brand gestoken. De dertiende prent toont de terugreis van de Griekse helden. Koning Melanos streven was erop gericht Helena, zijn echtgenote terug te krijgen. Zij was hem ontrouw geweest. Toen hij met zijn zwaard Helena wou doden bleek hij, bij het zien van al haar schoonheid, niet in staat zijn oude liefde te verloochenen.

Yvonne Riphagen

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

de Trojaanse Oorlog met kaft

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

…gevolg van Paris verblinding, die de
godinnen gekrenkt had toen hij de eer
gaf aan haar, die hem de onzalige lust schonk.

Jan Naezer: suikertint, vernis-mou, aquatint,
inktbijting, mechanische bewerking.
bron: Illias, 24 vers 28 – 30

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

 Daar ligt Troje, een stad beroemd en rijk
toen Priamus heerste, nu slechts een
verlaten baai en een onbetrouwbare rede.
 Lia van Dinter: lijnets, aquatint, linosnede
bron: Vergilius, Aeneis II

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

…Priamus’ prachtige woning, welke met zuilen
hallen van gladde steen was omgeven.
In het paleis waren 50 vertrekken op een rij
naast elkaar gelegen.

 Hans van de Langkruis: lijnets, droge naald
bron: Illias, 6 vers 242 e.v.

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

De machtige vorst Agamemnon voortgaand de
vijand te doden, spoorde de Grieken tot strijd
aan.

 Dick Brand: lijnets, aquatint
bron: Illias. 11 vers 152 e.v.

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Zo lag Asios languit gedstrekt voor zijn paard en
wagen, brullend, zijn grijpende handen in ’t stof, dat
van bloed was doortrokken

 Hannie Schmidt: lijnets, droge naald, wildbijting
bron: Illias. 13 vers 392 e.v

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

De twee heldhaftige mannen, beiden op Ares
gelijkend – Idomeneus en Aeneas- waren er fel
op elkaar met het moordende brons te doorboren.

 Bets Eisma: lijnets, vernis-mou, aquatint
bron: Illias, 13 vers 499 e.v.

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Het grote geweldige schild, met de mooiste
smeedkunst bewerkt, het schild dat
een blinkende driedubbele rand van glanzend
metaal kreeg.

 Jan Verstegen: lijnets, aquatint
bron: Illias 18, vers 478 e.v.

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Zonder dat iemand het zag, kwam Priamus
binnen, pakte de knie van Achilles en kuste zijn
handen, de wrede, mannen moordende handen,
waarmee hij zijn zonen gedood had.

Piet Rommers: lijnets, aquatint
bron: Vergilius, Aeneis II

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Zie, daar kwamen van Tenedos over zee,
twee slangen, met geweldige kronkels
gleden zij over het water.

 Ineke Mulder: lijnets, aquatint, vernis-mou
bron: Vergilius, Aeneis II

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Pryrhus greep met de linkerhand de oude
Priamus bij de haren en trok met der
echter het flikkerend zwaard, en stiet
het hem tot aan het gevest tot in de zijde.

 Harry J. van Adrichem: lijnets, aquatint
bron: Ilias, 24 vers 477 e.v.

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Door de oorlog gebroken, geweerd door
het noodlot bouwden de Griekse vorsten
een paard zo hoog als een berg door
de goddelijke kunst  van Pallas Athene.

 Eveline van Fulpen:  lijnets, aquatint
bron: Vergilius, Aeneis  II

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Toen eerst recht scheen heel Troje te
verzinken in vlammen en tot aan
de grond te worden verwoest

 Alma van Oosterom: lijnets, aquatint
bron: Vergilius, Aeneis II

 

 

Trojaanse oorlog, Atelier Jan Naezer

Vol in het zeil blies de wind, de telkens
verkleurende golven klotsten aan weerszij
tegen de steven van ’t voortglijdend schip,
dat snel de thuisreis voltooide.

 Yvonne Riphagen: vernis- mou, droge naald, linosnede
bron: Ilias, I, vers 481 e.v.

 

© 1991, cursus etsen  Atelier Jan Naezer, Den Haag

 

terug naar boeken