Atelier Jan Naezer, Ledeganckplein 7, 2524 CP DEN HAAG

Het Atelier Jan Naezer geeft cursussen tekenen, schilderen aquarelleren en etsen in Den Haag.
Op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn vanaf 1 februari 2020 op beide middagen 2 plaatsen.

ateliergebouw Ledeganckplein Den Haag

UITGELICHT: Tineke Slagter 
Tineke Slagter is een echte colorist. Kleur is voor haar één van de meest essentiële bouwstenen voor een werk. Zij maakt in hoofdzaak aquarellen, portretten. Portretten die door het kleurgebruik afwijken van het traditionele. Meer over dit werk en confronterende naakten uit de kunstgeschiedenis vindt u op de pagina Uitgelicht