Atelier Jan Naezer, Ledeganckplein 7, 2524 CP DEN HAAG

Het Atelier Jan Naezer geeft cursussen tekenen, schilderen, aquarelleren en etsen in Den Haag.

Ateliergebouw Ledeganckplein Den Haag.

UITGELICHT: Willeke van der Dussen

Zonder titel, Willeke van de Dussen. Diverse grafische technieken.

Willeke van der Dussen is een bijzondere prentkunstenares.  Zij hoort tot de kunstenaars die de prentkunst niet als reproducerend beschouwen, maar het als een zelfstandig medium hanteren. Die manier van werken levert resultaten op die vooraf niet altijd voorzien zijn. Meer over deze prent, en de Japanse prentkunst leest u op de pagina Uitgelicht.