Seizoen 2023 – 2024

 

Vakanties seizoen 2023-2024

Eén vakantie is ingekort, 2 lessen zijn aan het seizoen toegevoegd.

Herfstvakantie
16 oktober tot en met 20 oktober

Kerstvakantie
Was 25 december tot en met 13 januari
Wordt 25 december tot en met 8 januari

Voorjaarsvakantie
17 februari tot en met 25 februari

Meivakantie
29 april tot en met 13 mei

Eind seizoen
Was vrijdag 28 mei
Wordt vrijdag 14 juni

Het cursusseizoen 2023-2024 is met twee weken verlengd en stopt  op vrijdag 14 juni.

 

Het seizoen 2023-2024 is het laatste lesseizoen van het atelier. Na 47 jaar lesgeven stop ik in juni 2024 met het geven van cursussen. Nog één jaar wil ik een mooi lesseizoen bieden. Vanaf september 2024 ben ik als docent verbonden aan het Amateurspalet te Rijswijk. Die cursus zit voor het seizoen 2024-2025 vol.

1) Tekenen, schilderen, aquarelleren. Vol.
Dinsdagochtend , 32 lessen.
5 september 2023  – 28 mei 2024.
09.30 – 12.00 uur
€  450,- (exclusief materialen)

2) Tekenen, schilderen, aquarelleren. Vol
Dinsdagmiddag , 32 lessen.
5 september 2023  – 28 mei 2024.
13.30 – 16.00 uur
€ 450,- (exclusief materialen)

3) Etsen. Vol
Woensdagavond, 32 lessen. 

6 september 2023  – 29 mei 2024.
19.30 – 22.00 uur
€ 450,- (exclusief € 30,- toeslag basismateriaal)

4) Tekenen, schilderen, aquarelleren. Vol
Donderdagmiddag , 32 lessen.
7 september 2023  – 30 mei 2024.
13.30 – 16.00 uur
€ 450,- (exclusief materialen)

6) Tekenen, schilderen, aquarelleren. Vol
Vrijdagochtend, 32 lessen.
8 september 2023  – 31 mei 2024.
09.30 uur – 12.00 uur
€ 450,- (exclusief materialen)

Nieuwe cursisten volgen een vrijblijvende proefles. Na deze les gelden de Algemene Voorwaarden.

Toeslagen materiaal

  • Etsen: €  30,- voor materialen als salpeterzuur, terpentine, spiritus, spiritusslak, poets- en polijstmateriaal, zaagjes.
  • Tekenen/schilderen en aquarel: 20 vel 300 grams studiepapier aquarel € 30,- of  10 vel 200 grams Hahnemühle aquarelpapier ad € 30,-. Ik span het papier op.

Betalingsmogelijkheden

  • Betaling in twee termijnen : periode september- december € 200,- en periode januari – mei  € 250,-
  • Betaling in drie termijnen van € 150,- per termijn
  • Betaling in 9 termijnen  € 50,- per maand

Tussentijds opzeggen van een cursus is niet mogelijk. Bij aanmelding lopende het cursusjaar betaalt u alleen voor de nog te volgen lessen.

Betalingen gaan via de bank. U ontvangt een nota.

 

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Tenzij anders aangegeven zijn cursussen jaarcursussen.
2. Nieuwe cursisten volgen bij jaarcursussen eerst een proefles.
3. Alleen als een nieuwe cursist besluit de cursus niet te volgen dan zijn aan deze proefles geen kosten verbonden.
4. Bij jaarcursussen kunnen door ziekte gemiste lessen, alleen indien mogelijk, tijdens een andere, gelijksoortige, cursus worden ingehaald. Het recht op inhalen kan hier niet aan worden ontleend.
5. Is er betalingsachterstand geweest dan kunnen over de betreffende periode geen lessen worden ingehaald.
6. Komt een cursist op een afgesproken dag niet dan wordt de les als ingehaald beschouwd.
7. Op officiële feest- en rouwdagen is het atelier gesloten.
8. De docent mag door overmacht of ziekte 4x per cursusjaar afwezig zijn. Cursisten worden per mail of telefonisch geïnformeerd.
9. Een sluiting van Overheidswege door een pandemie als Corona valt niet onder het in 8 genoemde, het atelier gaat dan, waar mogelijk, over tot online opdrachten en adviezen.
10. Wanneer een les na het onder punt 8 vermelde geen doorgang heeft wordt deze op een zaterdagmiddag ingehaald.

Materialen
1.Tenzij anders overeengekomen zijn materialen voor rekening cursist.
2. Bij etsen zijn inkten, luxe etspapier en zinkplaten voor rekening cursist. Voor de overige etsmaterialen geldt een materiaaltoeslag ad € 30,-

Cursusgeld en betalingen
1. Cursisten ontvangen een nota voor de te volgen cursus.
2. Bij éénmalige betaling moet het cursusgeld binnen 14 dagen na nota zijn voldaan.
3. Termijnbetaling geschieden in augustus (voor aanvang van de cursus),  december en maart en moeten binnen 14 dagen na nota zijn voldaan.
4. Maandelijkse betalingen moeten maandelijks voor het begin van de betreffende maand zijn voldaan. Bij te late betalingen vervalt de mogelijkheid om in termijnen of per maand te betalen. Cursist ontvangt dan een jaarnota eventueel met aftrek van reeds gedane betalingen.
5. Bij termijn- of maandelijkse betalingen is tussentijds opzeggen NIET mogelijk, u spreidt alleen de betaling.
6. Het Atelier heeft het recht cursisten eventuele verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
7. Vorderingen welke daags na het eind van het seizoen, of 3 weken na tussentijdse beëindiging niet zijn voldaan worden verhoogd met administratiekosten. De incasso wordt uit handen gegeven.

Aanmelding
1. Cursisten melden zich aan met het aanmeldingsformulier op de website of per mail
2. Plaatsing gaat in volgorde van binnenkomst. Bij gelijktijdige aanmeldingen krijgen de al deelnemende cursisten voorrang.
3. Cursisten met een betalingsachterstand hebben geen voorrang bij plaatsing.
4. Formulieren moeten zijn voorzien van de handtekening van de cursist. Hiermee reserveert u een plek voor het cursusjaar.
5. Bij aanmelding verbindt een cursist zich, na het volgen van een proefles (tenzij anders aangegeven), aan de cursus.
6. Cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldingsformulier of door een betaling, bekent te zijn met de Algemene Voorwaarden Atelier Jan Naezer.

Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid voor schades aan op het atelier achtergelaten of tentoongestelde werken zijn uitgesloten.

Overigen
1. De cursussen worden gegeven in het Atelier Jan Naezer.
2. Aansprakelijkheid voor schades/vermissing aan op het atelier achtergelaten werken zijn uitgesloten.
3. Bij calamiteiten volgt het Atelier het landelijk of gemeentelijk beleid. Leidt dit tot tijdelijke sluiting van het Atelier dan probeert het Atelier gemiste lessen in een vakantieperiode in te halen. Alleen bij een financiële compensatie van overheidswege wordt gedeeltelijke restitutie van het lesgeld gegeven.

Atelier Jan Naezer
06-34111032
Kamer van Koophandel: 27342421
Btw-identificatienummer: NL001129439B43